Baby kinderfysiotherapie binnen

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een creatieve expert in het motorisch functioneren van kinderen. Hij/zij onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en zorgt dat kinderen en jongeren met plezier deel kunnen nemen aan alle (bewegings-)activiteiten die zij willen doen. Bij KidSense gebruiken we de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen bij de begeleiding van kinderen. Onze kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren, en met verwijzers, leerkrachten en collega-paramedici.

Onze kinderfysiotherapeuten beschikken over de meest actuele kennis en inzichten over aandoeningen bij kinderen en jongeren, daarom ben je met je kind bij ons op de juiste plaats voor begeleiding, coaching en kinderfysiotherapie.

Kinderfysiotherapie voor baby’s

Baby’s maken in de eerste twee jaar een grote ontwikkeling door, zeker op het gebied van motoriek en groei. Er zijn tekenen die kunnen duiden op motorische problemen, zoals bijvoorbeeld het overstrekken door te veel spierspanning, of het hebben van een voorkeurshouding met een afgeplat hoofdje tot gevolg.

Ook kan een vertraagde motorische ontwikkeling het geval zijn. Wanneer je kind niet rolt, kruipt, zit of loopt. Andere problemen waarbij kinderfysiotherapie kan helpen zijn: onrust, darmkrampjes en overmatig huilen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer je baby te vroeg is geboren. Kinderfysiotherapie kan hierbij erg goed helpen.

Kinderfysiotherapie voor peuters

De peutertijd staat in het teken van de ontwikkeling van rennen, springen, lopen, knutselen en nog veel meer. Hiervoor heeft het kind kracht, energie en coördinatie nodig. Soms lukt dit minder goed en kan er een achterstand ontstaan. Dit kan invloed hebben op het zelfbeeld van het kind tijdens de kleutertijd. Als kinderen niet goed mee kunnen komen met spelen gaan ze zich anders voelen en uiteindelijk ook gedragen. Dit werkt negatief op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen.

Fysiotherapie kan helpen om deze problemen op te lossen. De kinderfysiotherapeuten van Kidsense gaan samen met jou kijken naar de oorzaak van de problemen en maken een plan van aanpak.

Baby kinderfysiotherapie oefening

Kinderfysiotherapie voor basisschoolkinderen

Tijdens de basisschoolperiode kan het voorkomen dat kinderen moeite hebben met evenwicht, of houterig bewegen, of bijvoorbeeld alles uit hun handen laten vallen, heel druk zijn of moeite hebben met stilzitten. Wanneer je twijfelt of jouw kind in zijn ontwikkeling achterblijft ten opzichte van leeftijdsgenoten is kinderfysiotherapie bij uitstek geschikt.

Kinderen op de basisschool kunnen al sterk in de groei zijn. Hierdoor kunnen ze pijnklachten hebben door het hele lichaam. Dit kan het sport- en spelplezier belemmeren. Ook geeft het soms problemen met het zelfbeeld. Daarom is het belangrijk om het kind op de juiste manier te stimuleren.

Kinderfysiotherapie voor middelbare scholieren

Houdingsproblemen of overgewicht komt met name voor op de middelbare school. Hierdoor kan het voorkomen dat jouw kind tijdens de gymles niet mee kan komen met zijn of haar klasgenootjes. Kinderfysiotherapie kan in zulke gevallen een uitkomst bieden.

Tijdens de middelbare school periode hebben veel kinderen een groeispurt. Spieren en gewrichten zijn dan extra kwetsbaar voor overbelasting. Het gevolg hiervan is dat er klachten ontstaan waardoor pijnvrij sporten lastig wordt. In sommige gevallen kunnen kinderen behoefte hebben aan extra (motorische) ondersteuning. Bijvoorbeeld na een botbreuk, houterig- en onhandig bewegen of hypermobiliteit. Begeleiding, goede adviezen en gerichte trainingen kunnen helpen bij een betere motorische ontwikkeling.

Bij Kidsense kijken we verder!

  • We pakken het totaal plaatje aan en kijken naar de 3 peilers bewegen, voeding & gedrag.
  • De problematiek van uw kind wordt op alle 3 deze factoren onderzocht om zo het probleem vanaf de basis op te lossen.
  • We vertellen u graag nog veel meer over onze onderscheidende werkwijze!
  • Kinderfysiotherapie oefening baby
  • Kleuter op step
Contactgegevens
Maak een afspraak

Maak meteen een afspraak of stuur een appje!

Je wordt doorverwezen naar de WhatsApp van Medanzo.