Oefening motortische ontwikkeling kleuter

Trage motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling varieert sterk per kind. Waar het ene kind al binnen een jaar kan lopen, zet het andere kind pas na 18 maanden de eerste stapjes. Om deze reden is het belangrijk te focussen op de algehele ontwikkeling van het kind. Gaat dit traag maar geleidelijk of juist met sprongetjes? Een kinderfysiotherapeut kan helpen als de motorische ontwikkeling van een kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Zo verloopt de motorische ontwikkeling bij kinderen

In de eerste jaren ontwikkelen kinderen zich zeer snel. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Hierdoor verschilt de motorische ontwikkeling als baby nog al van elkaar. De grove bewegingen ontwikkelen zich eerst, gevolgd door de fijne motoriek. Hierbij houden kinderen hun eigen snelheid aan. Het ene kind loopt al snel, maar het andere laat nog even op zich wachten.

Grove motoriek peuter

Wanneer kinderen tussen de 1 en 4 jaar zijn ontwikkelt hun motoriek zich zeer snel. De motorische ontwikkeling van een peuter zorgt voor steeds meer controle over het lijf. Met name het loslopen is een belangrijke stap in het leven van het kind. Veelal kunnen kinderen dit als ze 18 maanden zijn. In het begin lijkt het echter vooral nog op waggelen. Dit komt omdat de dreumes moeite heeft om zijn evenwicht te bewaren. Met de leeftijd van 3 jaar zal je kind al veel beter lopen. Tevens zal het kind in deze periode leren om steeds complexere bewegingen te maken. Je kunt hierbij denken aan rennen, springen, klimmen en omgaan met voorwerpen.

Fijne motoriek

De fijne motoriek van je baby ontwikkelt zich steeds verder. Oftewel: je kind gaat steeds fijnere bewegingen maken met zijn handen en vingers. Zo kunnen peuters steeds makkelijker een pen vasthouden, een bladzijde van een boek omslaan en kleine dingen vastpakken, zoals een kraal. Tussen de twee en vier jaar leert je kind zich aankleden. Ook begint je kind in deze periode een beetje te tekenen, knippen en plakken. Wanneer je kind ongeveer drie jaar is, kun je soms zelfs zien of het links- of rechtshandig wordt. Bij rechtshandige kinderen is dit vaak al eerder duidelijk, maar bij tweehandige kinderen kan dit nog wisselen totdat zij gaan schrijven.

Oog-handcoördinatie

Met oog-handcoördinatie bedoelen we de samenwerking tussen ogen en handen. Om hier vaardig in te worden, is het belangrijk dat je kind goed kan zien. Zo kan je kind het kijken en het bewegen laten samenwerken. Bijvoorbeeld bij het spelen met een vormenspel, waarbij je kind de juiste vorm in de juiste opening moet doen.

Schermtijd

Kinder- en jeugdartsen hebben een advies opgesteld wat betreft schermtijd. Zij adviseren om kinderen tussen de twee en vier jaar maximaal één uur per dag naar een beeldscherm te laten kijken. Dit omvat de tablet, telefoon, televisie en meer. Dit advies is tot stand gekomen, omdat stilzitten niet goed is voor de ontwikkeling van je peuter. Evenals dat veel schermtijd niet goed is voor de ogen van je peuter. Oogartsen benadrukken het gevaar van bijziendheid als een kind lang kijkt naar iets wat dichtbij is. Dit kan een beeldscherm zijn, maar bijvoorbeeld ook een boek.

Wat is een motorische ontwikkelingsachterstand?

De motorische ontwikkeling kan niet losstaand gezien worden ten aanzien van de ontwikkeling op andere aspecten (zoals de spraak-taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling). Of jouw kind achterloopt in zijn/haar ontwikkeling is dus niet eenvoudig te beantwoorden.

Meer informatie over trage motorische ontwikkeling bij baby’s.

Motoriek oefening kleuter

Behandeling bij een motorische ontwikkelingsachterstand

Motorische vaardigheden hebben ieder een periode waarin het kind deze het eenvoudigst leert. Houd deze periode daarom goed in de gaten. Op latere leeftijd is het namelijk lastiger om motorische vaardigheden alsnog aan te leren. Tevens is de uitkomst vaak minder goed.

De kinderfysiotherapeuten van KidSense zijn specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling van een kind. Om te bepalen of er een motorische ontwikkelingsachterstand is kan de fysiotherapeut verschillende testen uitvoeren. Deze meting geeft een objectieve maatstaf voor het stellen van de diagnose ‘ontwikkelingsachterstand’. Tijdens het testen wordt altijd rekening gehouden met het feit dat het slechts een momentopname is. Het is daarom goed het totale ontwikkelingsverloop en -plan in kaart te brengen.

Met kinderfysiotherapie, gericht op sensorische informatieverwerking, kunnen hele goede resultaten behaald worden.

Bij Kidsense kijken we verder!
  • We pakken het totaal plaatje aan en kijken naar de 3 peilers bewegen, voeding & gedrag.
  • De problematiek van uw kind wordt op alle 3 deze factoren onderzocht om zo het probleem vanaf de basis op te lossen.
  • We vertellen u graag nog veel meer over onze onderscheidende werkwijze!
  • Bewegingsoefening kind
  • Kleuter op step
Contactgegevens
Maak een afspraak

Maak meteen een afspraak of stuur een appje!

Je wordt doorverwezen naar de WhatsApp van Medanzo.