Aangeboren afwijkingen

Als kinderen een aangeboren afwijking hebben, zijn er vaak ook problemen met het bewegings- en houdingsapparaat. Onze kinderfysiotherapeuten hebben alle kennis en ervaring in huis als het gaat om de ontwikkeling van kinderen met een aangeboren aandoening. Het kind wordt goed in de gaten gehouden en er wordt geluisterd naar de hulpvraag van de ouders en het kind. Vaak zijn er per kind meerdere zorgprofessionals betrokken.

Kinderfysiotherapie bij aangeboren aandoeningen

Samen met de ouders, het kind en eventuele andere betrokkenen zal er een plan worden samengesteld. Hierbij wordt er altijd goed gekeken naar het welzijn van het kind en zorgen we ervoor dat het kind zo goed mogelijk kan genieten van het bewegen. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd en er wordt gekeken naar welke hulpmiddelen er het meest geschikt en nodig zijn. De kinderfysiotherapeut onderzoekt alle mogelijkheden en geeft oefeningen en adviezen mee om de mogelijkheden verder uit te breiden. We streven er altijd naar om het kind zijn/of haar mogelijkheden zoveel mogelijk te laten benutten en hij of zij zo min mogelijk wordt beperkt in het functioneren. Er wordt ook gekeken hoe de klachten op de lange termijn voorkomen kunnen worden.

Onze kinderfysiotherapeuten werken hierbij nauw samen met logopedisten, ergotherapeuten en kinderrevalidatieartsen.

Bij Kidsense kijken we verder!
  • We pakken het totaal plaatje aan en kijken naar de 3 peilers bewegen, voeding & gedrag.
  • De problematiek van uw kind wordt op alle 3 deze factoren onderzocht om zo het probleem vanaf de basis op te lossen.
  • We vertellen u graag nog veel meer over onze onderscheidende werkwijze!
  • Baby met fysiotherapeut
  • baby oefening op buik
Contactgegevens
Maak een afspraak

Maak meteen een afspraak of stuur een appje!

Je wordt doorverwezen naar de WhatsApp van Medanzo.