Baby kinderfysiotherapie binnen

DCD – Verminderde concentratie

Goed uit je woorden komen, soepel bewegen, jezelf aan- en uitkleden, billen afvegen, tandenpoetsen, met bestek eten, veters strikken, met een pen schrijven, een bal gooien en vangen. Het lijken allemaal simpele vaardigheden die ieder kind kent. Toch is dit voor sommige kinderen niet het geval. Het kan het zijn dat ze te maken hebben met DCD.

Wat is DCD precies?

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder en is een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is een verzamelnaam voor licht verstoorde motorische functies als:

  • Grote bewegingsonrust
  • Een lage spierspanning
  • Problemen met fijn-motorische vaardigheden
  • Coördinatieproblemen

Vaak treden deze problemen in combinatie met elkaar op, maar ze kunnen ook los van elkaar voorkomen. De eerste signalen zijn vaak op jonge leeftijd al te zien wanneer de motorische mijlpalen vertraagd worden. DCD komt bij zo’n 5% tot 10% van alle schoolgaande kinderen voor. Het zijn vaker jongens dan meisjes. In onderzoeken worden de verhoudingen 4 meisjes tegenover 10 jongens genoemd.

DCD en concentratie

Veel schooltaken van een kind vereisen motorische activiteiten. Voor kinderen met DCD is dit lastig waardoor ze vaak onder hun niveau presteren. Het werken kost veel meer inspanning. DCD kan op zich zelf staan, maar komt vaak voor in combinatie met andere problematieken, dat noemen we comorbiditeit. Je kunt dan denken aan: aandachts- en concentratieproblemen (zoals ADHD), gedragsproblemen, spraakproblemen, zindelijkheidproblemen of leerproblemen.

DCD vaststellen bij een kind

Observatie en onderzoek zijn nodig om DCD bij een kind te kunnen vaststellen. Een vaststelling mag de kinderfysiotherapeut niet doen, maar deze kan wel aan de hand van de onderzoeksgegevens en DCD-criteria doorverwijzen naar de huisarts. De huisarts zal dan een doorverwijzing geven voor de neuroloog, kinderarts of revalidatiearts.

Wat kan de kinderfysiotherapeut voor jouw kind met DCD doen?

Het DCD onderzoek van KidSense bestaat uit een observatie van de grove en fijne motoriek met behulp van een gevalideerde motoriektest. Ook wordt er gekeken naar de spontane motoriek. Hierbij wordt het kind gevraagd om te lopen, springen, rennen, gooien, vangen, voetballen, hinkelen en klimmen. Bij de fijne motoriek wordt er juist gevraagd om te schrijven, tekenen, vouwen en knippen. Voor een DCD onderzoek en observatie door de kinderfysiotherapeuten van KidSense is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

DCD behandeling

Het doel van de DCD behandeling is om de problemen te verminderen of op te lossen, zodat het kind geen hinder meer ondervindt tijdens bijvoorbeeld de gymles op school of andere dagelijkse activiteiten. We onderzoeken, observeren en behandelen het kind terwijl het aan het spelen is en daarnaast geven we ook voorlichting aan jullie als ouders/verzorgers. We werken altijd met een vast behandelplan; wat waar nodig in overleg met de specialist, leerkracht, logopedist, ergotherapeut of kinderarts wordt opgesteld.

Bij Kidsense kijken we verder!
  • We pakken het totaal plaatje aan en kijken naar de 3 peilers bewegen, voeding & gedrag.
  • De problematiek van uw kind wordt op alle 3 deze factoren onderzocht om zo het probleem vanaf de basis op te lossen.
  • We vertellen u graag nog veel meer over onze onderscheidende werkwijze!
  • highfive kind fysiotherapeut
Contactgegevens
Maak een afspraak

Maak meteen een afspraak of stuur een appje!

Je wordt doorverwezen naar de WhatsApp van Medanzo.