Oefening motortische ontwikkeling kleuter

ADHD, DCD en Autisme Spectrum Stoornissen

Motorische stoornissen gaan regelmatig gepaard met stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragsstoornissen of cognitieve of leerproblemen. De kinderfysiotherapeuten van KidSense hebben kennis van de fysiologische en motorische ontwikkeling van het opgroeiende kind en beschikt over specifieke kennis van de ontwikkelingskinesiologie, de ontwikkelingspsychologie en pedagogie.

ADHD, DCD en autisme bij kinderen

Kinderen met ADHD hebben een grote bewegingsdrang en hebben vaak moeite met het controleren van hun bewegingen. Door verbetering van de sensorische informatieverwerking kan hun prikkelverwerking en gedrag verbeteren.

DCD staat voor “Developmental Coordination Disorder”, in het Nederlands vertaald als ‘’stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen’’. Voor een kind met DCD zijn de doorgaans gewone vaardigheden en bewegingen erg lastig. Hierbij kun je denken aan soepel bewegen, lopen, klimmen, praten, aan- en uitkleden, tandenpoetsen, met mes en vork eten, veters strikken, schrijven en een bal gooien en vangen. Veel kinderen met DCD werken hierdoor traag of kunnen minder goed meekomen op school. Daarnaast kunnen deze kinderen zich moeilijker concentreren en hebben soms moeite hebben met het horen, zien en begrijpen van wat er om hen heen gebeurt.

Ontwikkeling van de motoriek bij autisme

Kinderen met autisme of aanverwante stoornissen (ASS, Asperger, PDD-Nos) ontwikkelen hun motoriek op een andere wijze. Vaak ervaren ze motorische en andere prikkels anders, waardoor hun bewegingen ook anders verlopen. Automatiseren van bewegen is moeilijk, wat bijvoorbeeld in het schrijven tot uiting kan komen. Bij KidSense wordt met kinderfysiotherapie het motorisch functioneren verbeterd, door middel van ontspanning en met het structureren van activiteiten. Hierbij is bewezen dat bewegen een positieve invloed heeft op de leerprestaties, op gedrag en op het welbevinden.

ADHD, autisme en DCD behandeling met fysiotherapie

Met kinderfysiotherapie kunnen we de coördinatie oefenen, maar ook de concentratie verbeteren, de spierkracht en andere vaardigheden trainen. Het is bewezen dat een individuele, taakgerichte benadering het meest effectief is bij kinderen met deze aandoeningen. Bij KidSense zijn we gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met autisme, ADHD en DCD. Het toepassen van CO-OP en Neuro Task Training kan bij deze kinderen leiden tot verbetering van motorische ontwikkeling en beweging.

Bij Kidsense kijken we verder!
  • We pakken het totaal plaatje aan en kijken naar de 3 peilers bewegen, voeding & gedrag.
  • De problematiek van uw kind wordt op alle 3 deze factoren onderzocht om zo het probleem vanaf de basis op te lossen.
  • We vertellen u graag nog veel meer over onze onderscheidende werkwijze!
  • Kind leert schrijven houding
  • Bewegingsoefening kind
Contactgegevens
Maak een afspraak

Maak meteen een afspraak of stuur een appje!

Je wordt doorverwezen naar de WhatsApp van Medanzo.